31 Ιουλίου, 2023

Ανάκληση απόφασης αναστολής εκτέλεσης έγκρισης εγκατάστασης και υποβληθείσας γνωστοποίησης λειτουργίας, Μονάδας επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων και υλικών κατηγορίας (3) (Rendering) της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», σε εφαρμογή της υπ’αρίθμ.263/2023 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 99ΜΝ7Λ1ΤΤ2

Scroll to Top