28 Αυγούστου, 2023

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 1309532, 1309532 ver. 1)

Μπορείτε να δείτε τις γνωστοποιήσεις εδώ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 1309532 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 1309532 (ver. 1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

67ΡΘ7Λ1-ΠΤΕ -Ανακοίνωση ΣΟΧ 4-2023 Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 4.2023 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΄Η ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η-Υ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (1)

Scroll to Top