15 Σεπτεμβρίου, 2023

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 καθώς και των επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023 στην Εκλογική Περιφέρεια Αρκαδίας

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ: ΨΓΑΛ7Λ1Α7Ψ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαπιστωτική πράξη αποκλεισμού επιτυχόντων υποψηφίων για την απόκτηση νέων αδειών με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μπορείτε να δείτε την διαπιστωτική πράξη εδώ: ΨΟΤΡ7Λ1ΙΓΛ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Scroll to Top