20 Νοεμβρίου, 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ” ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» Προυπ/σμού: 150.000 €

 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» Προυπ/σμού: 150.000 €   Η Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ “ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ_Π ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τίτλος Έργου: “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΦΕΝΕΟΥ ΜΕ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Περίληψη Διακήρυξης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΔ2-ΠΡΟΥΠ-ΔΗΜΟΠΡ TΔ1-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΥΔΡ ΤΔ5 ΤΕΧΝ ΣΥΓΓΡ ΥΠΟΧΡ ΤΔ3-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΜ1-ΤΕΧΝ-ΠΕΡΙΓΡ-ΠΡΟΔΙΑΓΡ-ΗΛΕΚΤΡΟΜ ΤΔ4-ΕΣΥ Γ.Σ.Υ. ΤΔ6-ΣΑΥ ΤΔ7-ΦΑΥ espd-request-v2

Scroll to Top