ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τρίπολη 12 Μαΐου 2015

Αριθ. Πρωτ. 63336/23496

Ταχ.Δ/νση:28ης Οκτωβρίου 29
Ταχ. Κώδικας:22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2713611610/ 2713611600Fax: 2713611619

e-mail: tag@arcadia.gr, promark@arcadia.gr 

Πληροφορίες:Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Γεωργία Γκαβά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Ν. 4286/2014 ΦΕΚ. 194/Α΄), έχει προκύψει η ανάγκη πραγματοποίησης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας που αφορούν υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2015σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, όπως καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παρευρεθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 14η Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 πμ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στην αριθ. 61079/20387/11-8-2014 (ΑΔΑ: 7ΨΞΛ7Λ1-ΨΞ4) διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ

 

Δείτε τον πίνακα εδώ

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top