23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας:
22100 – Τρίπολη

Τηλέφωνο: 2713 601138 -142

Fax: 2713 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη: 21122018

Αρ. Πρωτ.: 342753/81815

Προς:

Κοιν:

 1. Τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

 2. Τους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου

 3. Τους κ.κ. Περιφερειακούς Σύμβουλους Πελοποννήσου

 1. κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Πελοποννήσου

 2. κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δ.Ε.Π.& Ι.Ν

 3. κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου

 4. Γραφεία κ.κ. Δημάρχων Περιφέρειας Πελοποννήσου

 5. Μ.Μ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Καλείστε στην 23η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 4.30 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης».

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 • ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 1. Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης /2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 2. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2018.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 3. Έγκριση κατ΄ αποκοπή παγίου χορηγήματος καθαριότητας Υπηρεσιών της ΠΕ Αργολίδας και των υπηρεσιών Α’βαθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος.

 4. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας για το οικονομικό έτος 2019.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

 5. Έγκριση θέσπισης παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για το καθαρισμό των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αρκαδίας καθώς και των Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 έως 31/12/2019 .

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

 6. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526 “Συντήρηση – επισκευή – βελτίωση συγκοινωνιακών έργων Π.Ε. Λακωνίας” με κωδικό 2017ΕΠ52600008.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 7. Έγκρισης 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Λακωνίας έτους 2018.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 8. Έγκριση 5ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600020.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 9. Έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής των πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600023.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 10. Έγκριση 8ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Αρκαδίας έτους 2018.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας

 11. Έγκριση 8ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526, «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» με κωδικό 2014ΕΠ52600019.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης

 12. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΠΑ) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ”.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 13. Έγκριση τροποποίησης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, για την υλοποίηση της πρότασης της ΠΕ Λακωνίας «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΥΚΤΡΟ – ΣΠΑΡΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ», για παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του αντικειμένου της από 05-12-2013 Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την από 22-10-2015 και την από 05-12-2016.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αδαμαντία Τζανετέα.

 14. Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Σπάρτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σπάρτης και την ωρίμανση προς δημοπράτηση του έργου “Ανάπλαση Κέντρου Σπάρτης”.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αδαμαντία Τζανετέα και Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης υλοποίησης Προγράμματος με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”  για τη διετία 2019-2020.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 16. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με τίτλο «Αποκατάσταση & Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, Πύλου-Νέστορος, Μεσσηνίας».

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 17. Έγκριση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την ΟΧΕ Μάνης και υποβολή αυτής στην ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου βάσει της υπ’ αριθμ. 2241/ 06.09.2018  πρόσκλησης της, για την «Υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ » 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 18. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου 2016-2019 και των διαδικασιών εκπόνησης αυτού.

  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

 19. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Άργους-Μυκηνών και της Πελοπόννησος Α.Ε. Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την πράξη «Σύνταξη μελετών για την Ανάπλαση του Παραδοσιακού Οικισμού Καρυάς Δ.Ε. Λυρκείας Δήμου Άργους-Μυκηνών.

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Χειβιδόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top