4η Τροποποίηση της ΑΠ252698/61236/20-10-2020 απόφασης «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού»

4η Τροποποίηση της ΑΠ252698/61236/20-10-2020 απόφασης «Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020»στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

ΩΜΡ87Λ1-7ΑΣ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top