ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΚ ΔΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΛΑΙΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ"

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ