Ανακοίνωση 1/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εργατών αποθήκης Π.Ε. Αργολίδας

Ανακοίνωση 1/2019 για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εργατών αποθήκης Π.Ε. Αργολίδας

Δείτε την Ανακοίνωση

Υπόδειγμα Αίτησης

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top