Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση

ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – Κ. & Φ. ΣΚΑΦΙΔΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ