Ανακοίνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αργολίδας

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προτείνει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την

εξυπηρέτηση σκοπού δημόσιας ωφέλειας, καλεί τους ενδιαφερομένους για τις προβλεπόμενες ενέργειες από

την παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 (Φ.Ε.Κ. 17Α’), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Δείτε την Ανακοίνωση…

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top