ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’)

Τη Τετάρτη 09 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας που βρίσκεται στην οδό Ναυπλίου 57 στην Δ.Κ. Τρίπολης της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, θα διεξαχθεί κλήρωση για τον ορισμό εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις στην Π.Ε. Αρκαδίας, η οποία θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’αρίθμ.ΔΙΣΚΠΟ.Φ.18/ οικ.21508/2011 (ΦΕΚ 2540 Β’) Υ.Α., από την Κοτσώρη Σοφία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορίου και Απασχόλησης, παρουσία της Μπίρη Βασιλικής του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων και του Ντόβολου Νικολάου Τ.Ε. Τεχνολόγου Τροφίμων που υπηρετούν στην ίδια οργανική μονάδα.

Για την διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της, θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους τρείς (3) ανωτέρω υπαλλήλους.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top