Εδώ μπορείτε να δείτε την Ανακοίνωση

Επεξεργασία & Διάθεση Λυμάτων ΕΕΔΑΛ (τροποπoίηση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ