Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός (1) ατόμου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και ενός (1) ατόμου ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Π.Ε. Κορινθίας

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΟΧ 2-2023

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΗΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ. 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top