Αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2022 Ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών), πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκκινεί την 10-06-2022 και λήγει την 20-06-2022.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ:
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2022 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με ΑΔΑ ΨΕ6Κ7Λ1-ΕΡΣ
– ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»
– ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022»
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3.2022_ΨΕ6Κ7Λ1-ΕΡΣ
Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΣΟΧ 3.2022
ΑΣΕΠ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-2021
1024682.001

ΑΣΕΠ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top