ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 5/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων , ειδικότητα ΥΕ Εργατοτεχνιτών ( Έως 60 ημερομίσθια)για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2023 της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, αριθμού ατόμων έως 60 ημερομίσθια……

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top