Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας αριθ. ΣΟΧ 2/2021 για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ατόμων ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Πληροφορικής για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Αριθ. ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μαζί με:

(α) Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και

(β) Έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6)

Η ανακοίνωση αφορά στην πρόσληψη τριών ατόμων ειδικοτήτων:

1) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 2) ΠΕ Μηχανικών/Πολιτικών Μηχανικών, 3) ΤΕ Πληροφορικής με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, αρχομένης από την Τετάρτη 10-03-2021 έως και την Παρασκευή 19-03-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 (σε pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6(σε doc)

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top