Ανακοίνωση πρόσληψης ΠΕ Λακωνίας τεσσάρων (4) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών ) για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών) και τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών ) .Η απασχόλησή τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2021 στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2021 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες :

1) ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ : έξι(6) άτομα

2) ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ : δύο (2) άτομα

Ανακοίνωση Παγιδοθετών 2021

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας(Διοικητήριο-Σπάρτη) και λήγει την 31η Μάϊου 2021

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top