Ανακοίνωση πρόσληψης της Π.Ε. Λακωνίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια ) και τεσσάρων ατόμων (4) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια) για το Πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top