Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας/ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ανακοίνωση πρόσληψης τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας/ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών

Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων 7/9/2022 Τετάρτη έως 9/9/2022 Παρασκευή ώρα 15:00

Δείτε την Ανακοίνωση

Έντυπο αίτησης για θέσεις ΠΕ Αργολίδας

Υπεύθυνη δήλωση

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top