Ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών

Ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας οι οποίες αφορούν υπαλλήλους του δημόσιου τομέα γνωστοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις αφορούν:

– Προκήρυξη θέσεων εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) ΑΔΑ: ΨΦΡΞ46ΜΤΛ6-ΔΥΖ

– Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στον χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) ΑΔΑ: 9ΥΚΖ46ΜΤΛ6-03Κ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top