Ανακοινώσεις του υπουργείου Εσωτερικών

Σειρά ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας, αποσπάσεις ή για εκπαίδευση, οι οποίες αφορούν υπαλλήλους του δημόσιου τομέα γνωστοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις αφορούν:-

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο 3 υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ (ΑΔΑ: 6Π9ΦΚΩ3-ΥΓΧ)

– Προκήρυξη για απόσπαση υπαλλήλου στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΑΔΑ: ΨΩΑΕ46ΜΤΛ6-ΩΕΜ)

– Προκηρύξεις για απόσπαση υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης (ΑΔΑ: ΨΞΝΒ46ΜΤΛ-ΚΧ8)

– Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) (ΑΔΑ: ΩΓΔΘ46ΜΤΛ6-ΙΑΑ)

– Διαδικτυακό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημοσίων υπαλλήλων ERASMUS for Public Administration” (ΑΔΑ: ΩΧΙ846ΜΤΛ6-2ΧΠ)

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top