Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας καθώς και πινάκων απορριπτέων υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 (αριθμ. πρωτ. 345851/83336/17.12.2019, ΑΔΑ: Ψ61Ρ7Λ1-ΝΡ1) Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας για τη σύναψη σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top