Ανάρτηση της μελέτης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

“Ανάρτηση της μελέτης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού 10.472.034,00 €, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top