Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διακηρύσσει την ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικής επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Καθαρισμός τάφρων και κοπή δέντρων – θάμνων Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (2019)»  με προϋπολογισμό 60.000€ + ΦΠΑ 24% =   74.400ΕΥΡΩ.

 Καταληκτική ημερομηνία:  24-4-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Προϋπολογισμός: 60.000 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Hλεκτρονικός διαγωνισμός με συστημικό κωδικό 81391

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΔΩ