Απάντηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε αντιδράσεις επιχειρηματικών κύκλων αναφορικά με το ζήτημα του φυσικού αερίου

Οπως είναι γνωστό, η Περιφερειακή Αρχή, ως βασικός πυλώνας αναπτυξιακού σχεδιασμού, έχει υποχρέωση να προασπίζεται  το δημόσιο συμφέρον, ασκώντας τις αρμοδιότητές της με γνώμονα τις Αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει εύλογο ενδιαφέρον και καθήκον να προάγει λύσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, ενεργοποιώντας το δικαίωμά της σε παροχή έννομης προστασίας, όποτε αυτή δια των αρμοδίων οργάνων της το αξιολογεί ως απαραίτητο κι όχι αναλόγως των θέσεων, ερμηνειών ή και συμφερόντων οιουδήποτε τρίτου.

Στο μείζον ζήτημα της ανάπτυξης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δημόσια διατυπώσει ξεκάθαρη θέση και άποψη, ως δικαιούται, εκφράζοντας τη μεγάλη πλειοψηφία των θεσμικών παραγόντων αλλά και των πολιτών της περιοχής. Ομοίως δικαιούται να προσφεύγει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής, κάθε φορά που κρίνει ότι βλάπτονται τα εννόμως προστατευόμενα συμφέροντά της, σε σχέση με το ζήτημα αυτό.

Η Περιφερειακή Αρχή δεν εμπλέκεται σε πολιτικές, ιδεολογικές ή και επιχειρηματικές διελκυστίνδες και δεν επιθυμεί να υποκατασταθεί σε ρόλους αναντίστοιχους προς το θεσμικό της βάρος. Εκπροσωπεί τους πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στις περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς της, στη βάση συγκεκριμένων προγραμματικών δεσμεύσεων, τις οποίες καλείται να υλοποιήσει.

Υπέρ αυτών ενεργεί και σε αυτούς λογοδοτεί.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top