Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ