Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ