Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ