ΑΠΟΦΑΣΗ Κατακύρωσης οριστικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, στο πλαίσιο της αριθμ. 239834/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ947Λ1-Σ4Υ) απόφασης Επαναπροκήρυξης χορήγησης διακοσίων εβδομήντα πέντε (275) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τριάντα δύο (32) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top