ΑΠΟΦΑΣΗ Κατακύρωσης Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ.239834/11-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΝ947Λ1-Σ4Υ) Επαναπροκήρυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χορήγηση αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

6ΘΕΤ7Λ1-Ο06, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top