Απόφαση Κατακύρωσης Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ ́ αριθμ.51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΛΡΓ) προκήρυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χορήγηση αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

698Μ7Λ1-2Κ9, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top