ΑΠΟΦΑΣΗ Κατακύρωσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΛΡΓ) προκήρυξης

Απόφαση κατακύρωσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων για τους συμμετέχοντες της αριθμ. 51287/15-02-2023 (ΑΔΑ: 98ΣΙ7Λ1-ΛΡΓ) προκήρυξης χορήγησης τριακοσίων τεσσάρων (304) νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και τριάντα τριών (33) δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου

 

Μπορείτε να δείτε την απόφαση εδώ:

ΨΥ827Λ1ΣΧΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top