Αποφάσεις από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Αποφάσεις για σειρά σημαντικών θεμάτων έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 17 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή προέβη στην ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για τις εργασίες αποκατάστασης της βατότητας του δρόμου Βλόγγος – Αράχωβα, στον Δήμο Γορτυνίας, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.

Ακόμα ενέκρινε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στις εκτιμώμενου προϋπολογισμού 67.379,03 ευρώ ενέργειες ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της πράξης “Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε επίπεδο Περιφέρειας”.

Τέλος, ανάμεσα σε άλλα, η Επιτροπή ενέκρινε την κατάρτιση του σχεδίου της 6ης αναμόρφωσης του φετινού προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top