Αποφάσεις για σημαντικά έργα στις Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε η Οικονομική Επιτροπή

Σειρά αποφάσεων για σημαντικά έργα έλαβε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που συνεδρίασε σήμερα Τρίτη, 9 Μαρτίου.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού -μέσω ΕΣΗΔΗΣ- για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την εγκατάστασης συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, έργο προϋπολογισμού 650.000 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, για το έργο βελτίωσης και συντήρησης της επαρχιακής οδού 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι και συμβολές οδών) με προϋπολογισμό και πίστωση 1.000.000 ευρώ.

Ακόμα, η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, με προϋπολογισμό 118.544 ευρώ, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και του Περιφερειακού Ταμείου, με αντικείμενο την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Κλειστό Γυμναστήριο Ξυλοκάστρου.

Η Οικονομική Επιτροπή προέβη, εξ άλλου, στην έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για το προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο συντήρησης και ανακατασκευής αντιπλημμυρικών υποδομών που έχουν υποστεί βλάβες από πλημμυρικά φαινόμενα σε ρέματα, χειμάρρους και ποταμούς της Κορινθίας.

Εγκρίθηκε επίσης, το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού για τα έργα, α) βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 82ης εθνικής οδού (τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος) προϋπολογισμού 450.000 ευρώ, όπως επίσης και το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού για το έργο συντήρησης και σήμανσης της 1ης επαρχιακής οδού, (στο τμήμα κόμβος Φωτεινής – γέφυρα Κοσκάραγας) προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Ακόμα, έγινε από την Οικονομική Επιτροπή αποδεκτή η δωρεά για την σύνταξη της μελέτης επισκευών και διαρρυθμίσεων του κτηρίου καθώς και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Διοικητήριο της Π.Ε. Μεσσηνίας, στην Καλαμάτα.

Εξ άλλου, η Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της δημοπρασίας ανάδειξης προσωρινού μειοδότη για τα προϋπολογισμού 700.000 ευρώ έργα αντιπλημμυρικής προστασίας α) του ποταμού Τάνου στο ύψος της γέφυρας της εθνικής οδού από Αστρος προς Ξεροπήγαδο – Κιβέρι και β) του ποταμού Δαφνώνα στο Λεωνίδιο.

Εγκρίθηκε επίσης η διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, α) για το προϋπολογισμού 250.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Καλιάνι – Καστράκι και προς Φαναράκι, β) για το προϋπολογισμού 400.000 ευρώ έργο συντήρησης και βελτίωσης της επαρχιακής οδού Βουτσής – Μοναστηράκι – Βιδιάκι – Καρδαρίτσι προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Τέλος, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων, προέβη στην έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας (φάση β΄) για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη και κατακύρωση του έργου που αφοτά στην ολοκλήρωση της συντήρησης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς Οστρακίνα και το χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου, προϋπολογισμού 390.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top