Απογραφή υλικού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, πλέον η οργάνωση και διαχείρισή του στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα

Πολιτική Προστασία

Η οργάνωση και τήρηση του υλικού που ανά Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης περιέρχεται στην ευθύνη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και ο συντονισμός στον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας.

Αυτό προβλέπει σημερινή απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σχετικά με την οργάνωση θεμάτων για πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Με την απόφασή του αυτή, ο περιφερειάρχης καλεί τους προϊσταμένους των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας κάθε Π.Ε., μέσα σε 10 ημέρες:

α) να διενεργήσουν έλεγχο του υλικού (ποσότητα, αξιολόγηση) που είναι αποθηκευμένο (σκηνές κλπ) στην οικεία περιφερειακή ενότητα

β) να προτείνουν κατάλληλο χώρο αποθήκευσης, κατά προτεραιότητα ιδιοκτησίας της Περιφέρειας ή του δημοσίου

γ) να υποβάλλουν έκθεση στον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ο οποίος εν συνεχεία θα ενημερώσει τον περιφερειάρχη για ανακατανομή υπάρχοντος υλικού, καταστροφή υλικού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αγορά συμπληρωματικού υλικού όπου απαιτηθεί.

Οπως δήλωσε, εξ άλλου, ο περιφερειάρχης, όλα τα βαρέα μηχανήματα της Περιφέρειας περνούν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και παράλληλα αναδιανέμονται σε όλες τις Π.Ε., καθώς είχαν συγκεντρωθεί στην έδρα, ενώ αγοράζονται και νέα.

 

Την απόφαση του περιφερειάρχη για την οργάνωση και τήρηση του υλικού πολιτικής προστασίας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top