Αργολίδα

22.02.2023 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» ΣΤΗ ΘΕΣΗ: Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ- ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΠΥΡΓΙΩΤΙΚΑ Δ. ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

24.02.2023 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ( α ρ θ ρ . 2 0 , Ν4 0 1 4 / 2 0 1 1 ( Α ’ 2 0 9 ) ) ΕΠΊ ΤΗΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΖΑ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΊΟΥ ΣΤΗ ΘΈΣΗ: «ΚΆΜΠΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΊΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΏΝ ΤΟΥ ΒΆΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΎΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

20.03.2023 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΘΡ.20, Ν4014/2011 (Α’209)) ΤΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ή ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑR3) ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) Ή ΒΙΟΜΑΖΑ»ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MGK ΚΟΙΝΩΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΥΓΙΑΚΗ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: «ΦΡΑΓΚΟΡΕΜΑ» ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ-ΣΤΕΡΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

21.03.2023 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΘΡ.20, Ν4014/2011 (Α’209)) ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Μ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ:«ΚΑΜΠΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

21.03.2023 | ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΜΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΡΘΡ.20, Ν4014/2011 (Α’209))ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: «ΚΑΜΠΟΣ» ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top