Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης Π.Ε. Αργολίδας (αρ. πρωτ.: 295847/46922/12-12-2019 και ΑΔΑ: 6ΒΥΡ7Λ1-ΩΔ8)

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2020 Ανακοίνωσης Π.Ε. Αργολίδας (αρ. πρωτ.: 295847/46922/12-12-2019 και ΑΔΑ: 6ΒΥΡ7Λ1-ΩΔ8)

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top