Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/ ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μαζί με

(α) Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και

(β) Έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6)

Η ανακοίνωση αφορά στην πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/ ΠΕ Κτηνιάτρων με διάρκεια σύμβασης οκτώ μηνών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα ημέρες, αρχομένης από την Παρασκευή 26-02-2021 έως και την Δευτέρα 08-03-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2021 ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ με ΑΔΑ ΨΙΨΧ7Λ1-ΥΗΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ με σήμανση 02.12.2019

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top