«ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ»

Έχει αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 115715 και όλα τα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα αναζητήσουν.

ΓΣΥ

ΕΣΥd

ΕΤΕΠ

ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top