ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 10Κ/2022

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 10Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 80/21.12.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα οκτώ (148) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Σ., Γ.Ε.Ν., Γ.Ε.Α. και Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_10Κ_2022

10Κ_2022_FEK-2022-Tefxos_A.S.E.P.-00080-downloaded_-21_12_2022

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top