ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 13Κ/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στα Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ, που αφορούν στην πλήρωση με σειρά
προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

001_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_13Κ_2021

13Κ_2021 ΦΕΚ 66_2021

13Κ_2021 Τροπ. ΦΕΚ 2_2022

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top