ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 1Κ/2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ:

1973συν_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1Κ_2023

8_2023 ΦΕΚ-Tefxos A.S.E.P.

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top