ΑΣΕΠ-Έκδοση Προκήρυξης 3Κ/2019

 Δείτε το ΦΕΚ εδώ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του
Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων),
την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο
Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο
Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική
Αρχή.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση
συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών
αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
προκήρυξης).

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top