ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 4Ε/2020

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμόν 4Ε/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ.45/17.11.2020/τ. ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4Ε/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Ε/2020(ΦΕΚ_45)

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top