ΑΣΕΠ – Έκδοση προκήρυξης 4Κ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Φ.Ε.Κ. 36/τ. Α.Σ.Ε.Π./28.06.2022, δημοσιεύθηκε η με αριθμό 4Κ/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία εδώ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_3Κ_2022

FEK_PROK_ASEP_37_28_6_2022

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top