ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

ΑΣΕΠ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ
(ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, κλάδων ΠΕ60,
ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα Δ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 3 Φεβρουαρίου
2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα
προσόντα, κριτήρια/ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την ηλεκτρονική
αίτηση συμμετοχής τους, υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr).

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top