ΜΠΕ “CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.”

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 103313/16-11-2016 ΑΕΠΟ του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε.» (πρώην CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.) ισχύος 15,9 MW, στη θέση «Τούρλα» της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας και των συνοδών αυτού έργων σε έκταση που υπάγεται τόσο εντός ορίων της Δ.Ε. Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της Π.Ε Λακωνίας όσο και εντός ορίων της Δ.Ε. Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΤ: 2006328021)

CNI Αιολικό ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μοιραστείτε το άρθρο ...

Facebook
Twitter
LinkedIn

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Scroll to Top