Ανακοίνωση για την ΜΠΕ του Πυρηνελαιουργείου Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ – Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ