Ανακοινώσεις

Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων πυρόσβεσης για πυροπροστασία Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα – προσκλήσεις από τους παρακάτω σύνδεσμους : 2018-Δ2 040 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18PROC002977341 2018-04-20 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 103615 ΩΟΨ97Λ1-Β50 18PROC002977344 2018-04-20

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τ1-Διακήρυξη ανοικτού e-διαγωνισμού ΤΕΥΔ_v20

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 18-04-2018 και την Πέμπτη 19-04-2018 θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύσσει «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου : « ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 427 – ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ada ΤΕΥΔ_v20 diakhryjh 12

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται εκ νέου (λόγω προηγούμενης άγονης) να προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών για ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (1) μιας οθόνης, (1) δικτυακού εκτυπωτή και τεσσάρων (4) tablets για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 2018.pdf ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ »

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους : διακηρυξη 21-12-2017–ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – 100 – ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΚΟΒΟΥ ΤΕΥΔ_v20

Τακτικός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη εργολάβων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαισια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (θεωρητικού και πρακτικού μέρος) για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου

Μπορείτε να δείτε την αναακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις (θεωρητικού και πρακτικού μέρος) για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου

Μπορείτε να δείτε την αναακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προτίθεται να προχωρήσει στην συλλογή οικονομικών προσφορών για ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (1) μιας οθόνης, ενός (1) δικτυακού εκτυπωτή και τεσσάρων (4) tablets για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (pdf) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (word)

Scroll to Top